Richtlijn: Hyperbillirubinemie (2008, NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)

Inleiding

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie gelden voor alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (ongeacht het geboortegewicht). Daarin staan ook aanbevelingen die relevant zijn voor de JGZ. Deze aanbevelingen zijn recentelijk geautoriseerd door de leden van de richtlijnadviescommissie (RAC): de JGZ-beroepsverenigingen (AJN, V&VN en NVDA) en ActiZ en GGD Nederland. De aanbeveling dat bij een baby die op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet, nader onderzoek nodig is, vraagt specifieke aandacht van JGZ­organisaties. De RAC heeft daarom een advies voor de JGZ gegeven aansluitend bij deze aanbeveling.


Pagina als PDF