Richtlijn: Hyperbillirubinemie (2008, NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)

Meer informatie

De NVK zal op ons verzoek enkele aanpassingen doorvoeren op de JGZ­pagina's op de website www.babyzietgeel.nl.

De JGZ­verpleegkundige: wijzigen in jeugdverpleegkundige

 • adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene borstvoeding te geven en ondersteunt hen daarin.

Wijzigen in:

 • adviseert ouders over de voeding en ondersteunt hen daar in.
 • voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatieover geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).
 • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en bij de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.
 • overlegt met jeugdarts als de pasgeborene  op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet over doorverwijzing naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.

Wijzigen in:

 • wanneer een pasgeborene op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, ziet de jeugdverpleegkundige het kind op de leeftijd van 3 weken opnieuw. Als het kind dan nog geel ziet adviseert de jeugdverpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten verwijzen naar de kinderarts.

De jeugdarts:

 • adviseert de (aanstaande) ouders van de pasgeborene borstvoeding te geven en ondersteunt hen daarin.

Wijzigen in: " adviseert ouders over de voeding en ondersteunt hen daar in".

 • voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatieover geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).
 • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en bij de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.
 • verwijst de pasgeborene die op de leeftijd van 3 weken nog geel ziet door naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.

Wijzigen in:

 • indien de pasgeborene wordt gezien op de leeftijd van 3 weken en de jeugdarts het kind nog geel vindt, verwijst deze de pasgeborene door naar de huisarts of kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.
 • indien de pasgeborene op de leeftijd van 3 weken is verwezen naar de kinderarts, informeert de jeugdarts bij het contact als het kind 4 weken is naar de verwijzing.

 


Pagina als PDF