Implementatie

Implementatie van richtlijnen gaat niet vanzelf. Voor landelijke toepassing van richtlijnen zijn structurele implementatieactiviteiten noodzakelijk. Het NCJ ondersteunt JGZ’ers en organisaties bij invoering van JGZ Richtlijnen en stimuleert activiteiten voor borging en monitoring.

Speerpunten

Alle activiteiten en producten zijn er op gericht belemmerende factoren bij JGZ Richtlijnimplementatie te verminderen en bevorderende factoren te stimuleren. Vaak is er tijdens de ontwikkeling van een richtlijn al aandacht voor deze factoren. De aanpak van het NCJ heeft verschillende onderdelen:

  • Tools en interactie. Beschikbaarheid van een landelijke implementatietoolkit, gevuld met implementatieproducten bij elke JGZ Richtlijn en tools ter ondersteuning van het generieke implementatieproces. Daarnaast organiseert het NCJ werksessies en bijeenkomsten voor een netwerk van implementatiefunctionarissen. Buiten bijeenkomsten om wordt interactie binnen het netwerk gestimuleerd via een LinkedIn groep.
  • Informatie voor jeugdigen en ouders. Met foldermateriaal en content via kanalen als Opvoeden.nl en Thuisarts.nl wordt relevante informatie uit JGZ Richtlijnen aangeboden aan jeugdigen en ouders.
  • Ondersteuning gebruikers. De toegankelijkheid van JGZ Richtlijnen wordt vergroot middels de JGZ Richtlijnen website en een app. Het NCJ stimuleert kwaliteitsborging op de werkvloer en vergroot toepassingsmogelijkheden met onder andere digitale leeromgevingen als de JGZ Academie en het JGZ Richtlijnenspel.

Implementatietoolkit

Het NCJ wil de implementatie van JGZ Richtlijnen vergemakkelijken en faciliteert daarom een implementatie toolkit. Deze toolkit biedt ondersteuning bij het efficiënt en impactvol toepassen van JGZ Richtlijnen in de praktijk tijdens verschillende implementatiefasen. Voor het ontwikkelen en monitoren van regionale implementatieplannen biedt het NCJ een aantal richtlijn overstijgende producten:

Het aanbod in de toolkit is te gebruiken door professionals, staf- en beleidsmedewerkers en managers. Onderstaande animatie (2:14 min) licht de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de toolkit toe:

 

Download het overzicht van toolkitproducten >

Implementatieproducten zijn ook te downloaden via de startpagina van alle JGZ Richtlijnen.

Middels subsidie van ZonMw biedt het NCJ sinds 2012 diverse tools en activiteiten aan die het gebruik van JGZ Richtlijnen ondersteunen en bevorderen.

Deel dit met je netwerk