JGZ Richtlijnenspel

Toepassen van richtlijnen en het onderhouden van kennis en vaardigheden volgens richtlijnen is in de praktijk vaak een grote uitdaging. Het JGZ Richtlijnenspel helpt hierbij, door professionals op een laagdrempelige en speelse wijze informatie uit JGZ Richtlijnen paraat te laten houden.

Het spel

Het JGZ Richtlijnenspel is in 2018 ontwikkeld vanuit een ZonMw subsidie. Het spel is gebouwd in het online platform van Redgrasp, waarbij met korte vragen direct het gesprek over richtlijnen op gang komt. Alle professionals aangesloten bij een JGZ-organisatie kunnen zich aanmelden. Zij ontvangen per e-mail de Vraag van Vandaag op een vast aantal werkdagen. Beantwoording kan direct vanuit de e-mail, waarna een korte toelichting op het juiste antwoord volgt. Spelers ontvangen punten voor het beantwoorden van vragen en het maken van losse vragen en/of quizzes. Ook is er de mogelijkheid om te reageren op een vraag. Zo ontstaat er interactie tussen spelers over een vraag en de inhoud van een richtlijn. Inhoudelijke discussies bij vragen in het spel zijn aanknopingspunten om te inventariseren in hoeverre de betreffende richtlijn is geïmplementeerd en waar professionals of organisaties knelpunten voor uitvoering ervaren.

Aanmelden voor het JGZ Richtlijnenspel >

Impact

Het spel kan meerdere bijdragen leveren aan de implementatie en borging van JGZ Richtlijnen:

  • Richtlijnen meer ‘top-of-mind’ houden bij professionals, om gebruik en doorontwikkeling van JGZ Richtlijn te stimuleren.
  • Continue feedback op JGZ Richtlijnen vanuit het veld, waardoor deze beter aan te sluiten zijn op de praktijk en meer flexibel een update kunnen ontvangen.
  • Meetbare indicaties over beheersing van kennis uit JGZ Richtlijnen op individueel en (geanonimiseerd) organisatieniveau.
  • Gerichtere ondersteuning van implementatietrajecten door onderbouwing van resultaten uit het spel.
“Het attendeert je weer even op de JGZ Richtlijnen. Het vergroot kennis. Bevordert overleg tussen collega's en maakt daarmee richtlijnen ook weer bekender.” 
“Vergroot ons teamgevoel: we overleggen eigenlijk altijd achteraf en er speelt ook iets van sportieve competitie.”
“Eigentijdse, speelse manier van kennis bijhouden.”

Doorontwikkeling

Het JGZ Richtlijnenspel is laagdrempelig ingericht om spelers in zeer korte tijd een leermoment te laten ervaren. Zonder het gevoel van extra werkdruk, een slaag/zak oordeel of verlies van tijd. Resultaten uit een tussentijdse evaluatie van de pilotperiode in 2018 en 2019 bevestigen de beoogde impact van het spel. Het NCJ werkt aan een vaste plek voor het spel binnen de implementatie van JGZ Richtlijnen en de daarbij horende toolkit voor implementatie en borging.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, prikkelende vragen over JGZ Richtlijnen om op te nemen in het spel. Stuur jouw vraag naar het NCJ en zie hem verschijnen als Vraag van Vandaag!

Deel dit met je netwerk