Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

3. Oorzaken van excessief huilen-Aanbevelingen

In dit thema worden mogelijke oorzaken van excessief huilen besproken. Theorieën over de functie van huilen en hypothesen over de oorsprong van excessief huilen zijn besproken in thema 2.

Aanbevelingen

  • Bij een goed groeiende en niet excessief spugende zuigeling is er geen reden GER te zien als oorzaak van excessief huilen.
  • Bij een zuigeling die ernstig excessief huilt, moet de arts een urineweginfectie overwegen als mogelijke oorzaak, ook al komt deze maar weinig voor.
  • Bij een excessief huilende baby kan, indien de gezinsanamnese positief is voor atopie, koemelkallergie worden overwogen als oorzaak.
  • Er zijn verscheidene redenen om dringend te adviseren een zuigeling niet aan tabaksrook bloot te stellen. De associatie met excessief huilen kan een van de redenen zijn.
  • Professionals die worden geconfronteerd met excessief huilende baby’s dienen zich bewust te zijn van het verband tussen stress en emotionele problemen bij ouders en  het vele huilen van de baby. Het is aan te raden om de psychosociale situatie van de gezinnen goed in kaart te brengen en zonodig ondersteuning te bieden.
  • Spinale manipulatie moet ouders van excessief huilende zuigelingen worden afgeraden, wegens gebrek aan bewijs voor de effectiviteit en wegens de, weliswaar zeldzame, maar potentieel ernstige bijwerkingen.
  • Meer onderzoek naar de rol van probiotica bij excessief huilen is vereist.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF