Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

6. Invloed etniciteit-Aanbevelingen

In de praktijk leven vragen over de prevalentie van huilen, de verwachtingen, hulpvragen, aanpak en behandelingskeuzen bij ouders met een niet-westerse achtergrond. Het is niet voldoende bekend wat de verschillen en overeenkomsten zijn met ouders met een westerse achtergrond. Literatuuronderzoek leverde niet voldoende op, vandaar dat de redactie interviews en focusgroepen heeft gehouden om meer kennis te verzamelen over deze groep ouders.

Aanbevelingen

  • Het is sterk aan te bevelen ouders te informeren over het normale beloop van huilen bij baby’s, onafhankelijk van etniciteit.
  • Het verdient aanbeveling zorgverleners te informeren dat tweede generatie ouders met een niet-westerse achtergrond in bijna alle opzichten gelijk zijn aan Nederlandse ouders in hun beleving, perceptie, hulpvraag, aanpak en behandelingskeuze van excessief huilen. Bij eerste generatie ouders met een westerse of niet-westerse achtergrond zijn wel verschillen waarneembaar.
  • Het verdient aanbeveling ouders uit te leggen dat huilen niet altijd een hongersignaal is, en alert te zijn op overvoeding.Het verdient aanbeveling de gezins- en familieleden (schoonmoeder, moeder) te betrekken bij de begeleiding van ouders die een baby hebben die excessief huilt. Het netwerk betrekken kan ouders ondersteunen.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF