Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

Onderbouwing

Uitgangsvraag

Wat is de differentiaal diagnose van excessief huilen en wat is het algoritme voor minimaal benodigde medische en psychosociale diagnostiek?

Conclusies

Niveau Conclusie Literatuur
3 Er zijn aanwijzingen dat in minder dan 5% van de baby’s een medische oorzaak aan het excessieve huilen ten grondslag ligt.

Freedman 2009
Zwart 2007

2 Het is aannemelijk dat bij een klein deel van de kunstgevoede zuigelingen die excessief huilen, overstappen op een intensief hydrolysaat dieet een positief effect op het huilen heeft.

A2 Lucassen 2010

2 Het is aannemelijk dat bij borstgevoede zuigelingen die excessief huilen het gebruik van een hypoallergeen dieet door de moeder soms een positief effect kan hebben op het huilen.

B Hill 1995
A2 Hill 2005
A2 Van Sleuwen 2006

4

De kernredactie is van mening dat bij kinderen die zich presenteren met excessief huilen, indien de anamnese en het lichamelijk onderzoek normaal zijn, aanvullend onderzoek geen bewezen toegevoegde waarde heeft, met uitzondering van een urineonderzoek bij kinderen onder de 4 maanden die ernstig excessief huilen.

Expert opinion

Er is slechts weinig onderzoek verricht naar de uit te voeren medische en psychosociale diagnostiek bij zuigelingen die zich presenteren met excessief huilen.

Uitsluiten urineweginfectie
Zoals in thema 3 is beschreven, presenteren urineweginfecties zich bij de zuigeling vaak op aspecifieke wijze, bijvoorbeeld door veel huilen. Daarbij komt dat aangeboren afwijkingen van de urinewegen zich op zeer jonge leeftijd vaak manifesteren door een infectie. Urineweginfectie komt als oorzaak van excessief huilen soms voor, voornamelijk bij kinderen onder de 4 maanden. Het onderzoek hiernaar is gedaan bij geselecteerde groepen kinderen. Niettemin moet de arts bij ernstig excessief huilen deze oorzaak overwegen.

Voeding
Voeding wordt vaak gezien als oorzaak van excessief huilen. Een recente systematische review beschrijft het verband tussen huilen en voeding (Lucassen 2010). De behandeling van kunstgevoede zuigelingen die excessief huilen met een hydrolysaat voeding (caseïne- of wei-hydrolysaat) heeft in sommige gevallen een positief effect. Een kwalitatief goede studie (Lucassen and others 2000) in een populatie van kinderen die het consultatiebureau bezochten, liet een verschil in afname van huilduur van 63 minuten per dag (95% BI: 1-127 minuten) zien ten gunste van de wei-hydrolysaat groep. Er is geen bewijs dat voeding gebaseerd op soja of lactosearme voeding excessief huilen bij zuigelingen doet afnemen, en gering bewijs dat caseïne-hydrolysaat of een koemelk-eiwitvrij dieet van de moeder bij borstgevoede kinderen effectief is.

Borstvoedende moeders van een excessief huilende baby kan een volledig sporenvrij hypoallergeen dieet tot een vermindering van het huilen leiden (Hill and others 1995; Sleuwen van and others 2006). In een tweede studie van redelijke kwaliteit (Hill and others 2005) werden 90 zuigelingen met borstvoeding geïncludeerd. Vierenzeventig procent van de kinderen van de moeders die een hypoallergeen dieet volgden, reageerden met een afname van de huilduur met 25% of meer, vergeleken met 37% van de kinderen van moeders op het controledieet (p< 0.001). Voedselallergie komt in Nederland volgens de landelijke Standaard Voedselallergie bij 2 tot 3% van alle zuigelingen (Kneepkens, Drongelen van, Aarsen 2005).

Referenties


Pagina als PDF