Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

Referenties

Bon, I. & Sanders, T. (2004). Handleiding Boekenpret 0-2 jaar. Alkmaar: Buro Extern.

Broomfield, J., & Dodd, B. (2011). Is speech and language therapy effective for children with primary speech and language impairment? Report of a randomized control trial. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(6), 628-640.

Buschmann, A., Multhauf, B., Hasselhorn, M., Pietz, J. (2015). Long-term effects of a parent-based language intervention on language outcomes and working memory for late-talking toddlers. Journal of Early Interventioin, 37(3), 175-189.

Buuren, K. van (Juli, 2011). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'VoorleesExpress'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload van www.nji.nl/jeugdinterventies

Cirrin, F.M., Gillam, R.B. (2008). Language intervention practices for school-age children with spoken language disorders: A systematic review. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 39, S110-S137.

Colmar, S.H. (2014). A parent-based book-reading intervention for disadvantaged children with language difficulties. Child Language Teaching and Therapy, 30(1), 79-90.

Fukkink, R., Jilink, L., Oostdam, R. (2015). Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen in Nederland. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Henrichs, L., Leseman, P. (2016). Onderzoeksrapport VVE Utrecht 2012-2015. Wetenschap en werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Huebner, C.E., Melthzoff, A.N. (2005). Intervention to change parent-child reading style: A comparison of instructional methods. Applied Developmental Psychology, 26, 296-313.

Kruythoff-Broekman, A., Wiefferink, K., Uilenburg, N. (2016). Effectiviteit van Target Word bij ‘late talkers’. Een onderzoek naar het effect van het Hanen ouderprogramma Target Word op de taalontwikkeling van ‘late talkers’. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 48(6), 134-139. DOI: 10.1007/s12452-016-0086-2

Law, J., Garret, Z., Nye, C. (2004). The efficacy of treatment for children with developmental speech and language delay/disorder: A meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47, 924-943.

Leseman, P., Veen, A. (2016). Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam, Kohnstamm Instituut.

Mol, S.E., Bus, A.G., De Jong, M.T., Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic parent-child book readings: A meta-analysis. Early Education and Development, 19(1), 7-26.

Needlman, R., Silverstein, M. (2004). How good is the evidence? Developmental and behavioral pediatrics, 25(5), 352-363.

Pijpers F.,  Uilenburg N., Carmiggelt B.,  Romeijn H., Spoor D., Stam E. (2013). Uniforme signalering taalachterstanden bij jonge kinderen. Verslag van de pilot. Verkrijgbaar via: www.NCJ.nl.

Roberts, M.Y., Kaiser, A.P. (2011). The effectiveness of parent-implemented language interventions: A meta-analysis. American Journal of Speech-Language Pathology, 20, 180-199.

Roberts, M.Y., Kaiser, A.P. (2015). Early intervention for toddlers with language delays: A randomized controlled trial. Pediatrics, 135, 687-693.

Slaughter, V., Peterson, C.C., Mackintosh, E. (2007). Mind what mother says: narrative input and Theory of Mind in typical children and those on the autism spectrum. Child Development, 78(3), 839-858.

Smith, C., Gibbard, D. (2011). Baby talk home visits: Development and initial evaluations of a primary prevention service. Child Language Teaching and Therapy, 27(1), 68-93.

Veer, I., Luyten, H., Van Tuijl, C., Sleegers, P. (2016). Effectonderzoek pilot startgroepen voor peuters. Universiteit Twente.

Wallace, I.F., Berkman, N.D., Watson, L.R., Coyne-Beasley, T., Wood, C.T., Cullen, K., Lohr, K.N. (2015). Screening for speech and language delay in children 5 years old and younger: A systematic review. Pediatrics, 136(2), e448-e462.

Ward, S. (1999). An investigation into the effectiveness of an early intervention method for delayed language development in young children. International Journal of Language & Communication Disorders, 34(3), 243-264.

Zuckerman, B., & Khandekar, A. (2010). Reach Out and Read: Evidence based approach to promoting early child development. Current Opinion in Pediatrics, 22(4), 539–544.


Pagina als PDF