Richtlijn: Begeleiding gezin bij overlijden kind (2009)

Referentielijst

Paul Boelen, Catja Huiskes, Ineke Kienhorst: ROUW EN ROUWBEGELEIDING; LSR/NIZW/UU , Utrecht, 1999.

www.in-de-wolken.nl
www.lieve-engeltjes.nl Nieuwsbrief, december 2006, Hulpverleners, A. Westmaas

Bij het opstellen van het protocol is gebruik gemaakt van bestaande protocollen van de volgende organisaties:

  • Florence Jeugdgezondheidszorg
  • GGD Nijmegen
  • Icare Jeugdgezondheidszorg
  • ActiVite
  • Thuiszorg Enschede-Haaksbergen
  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Pagina als PDF