Richtlijn: Begeleiding gezin bij overlijden kind (2009)

Onderbouwing

Optimaliseren informatiestroom

Er zijn diverse bronnen door wie de JGZ-organisatie geïnformeerd wordt omtrent het overlijden van een kind in de leeftijd 0-19 jaar.

  • gemeentelijke basisadministratie (GBA)
  • entadministratie (RIVM)
  • ziekenhuis
  • verloskundige/kraamzorg
  • huisarts
  • kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school
  • familie/buurtgenoten
  • media
  • ouders

De gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de meest complete bron. Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van tenminste 24 weken wordt aangegeven bij de GBA. Een gedeelte van de JGZ-organisaties ontvangt deze gegevens rechtstreeks van de GBA.

Indien het kind na de geboorte korte tijd geleefd heeft, maar is overleden voor de aangifte van de geboorte, wordt in één akte zowel een aangifte van geboorte, als een aangifte van overlijden gedaan. Indien het kind levenloos is geboren, wordt een akte van ‘levenloos geboren kind’ gemaakt.

De entadministratie (RIVM) ontvangt de gegevens over de geboorte en het overlijden van kinderen via de GBA. Indien het kind levenloos is geboren of vlak na de geboorte is overleden, worden de gegevens van het kind niet doorgegeven aan de entadministratie (RIVM) door de GBA. Er worden alleen gegevens van overlijden doorgegeven als de akte van geboorte niet tegelijkertijd met de akte van overlijden is opgesteld.

Wanneer informatie over het overlijden van kinderen binnen de JGZ-organisatie afkomstig is van de entadministratie (RIVM) in plaats van het GBA, verdient het aanbeveling om de gegevens over kinderen die levenloos zijn geboren of vlak na de geboorte zijn overleden op een andere manier te verzamelen. Dit kan door met het GBA te regelen dat deze informatie wordt verstrekt (niet in alle situaties mogelijk) of met de ziekenhuizen, verloskundigen en/of kraamzorg in het werkgebied de afspraak te maken om aan de JGZ door te geven als een kind levenloos geboren is of vlak na de geboorte is overleden. Op deze manier kan de informatie van de entadministratie (RIVM) worden gecompleteerd. Indien gegevens via het ziekenhuis, de verloskundige en/of kraamzorg doorgegeven wordt aan de JGZ, moet bij ouders wel duidelijk zijn dat dit gedaan wordt en om welke redenen. Indien ouders hier bezwaar tegen maken kunnen de gegevens niet doorgegeven worden.

Referenties


Pagina als PDF