Richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

Afbakening

In deze module ligt de focus op beeldbellen in de JGZ, omdat deze is ontstaan vanuit een project gericht op beeldbellen in de JGZ voor 0-4 jarigen. Om deze reden zijn jongeren niet betrokken geweest bij het opstellen van deze module. De aanbevelingen in deze module zijn echter toepasbaar in de JGZ voor 0-18 jarigen. Telefonisch contact is geen onderdeel van deze module, al zullen de tips op de praktijkkaart ook (deels) toepasbaar zijn op telefonische contacten.

Er zijn vele vormen van zorg op afstand mogelijk. Bij voorkeur biedt de JGZ meerdere vormen aan, zoals beeldbellen, mailen, chatten, online informatie en trainingen. Op deze wijze hebben ouders en jeugdigen meer keuzevrijheid in welke vorm past bij hun informatiebehoefte of hulpvraag. Andere vormen van zorg op afstand in de JGZ zijn niet minder relevant, het heeft meerwaarde om in de toekomst de randvoorwaarden en adviezen voor deze vormen van zorg op afstand te onderzoeken en vast te leggen. 


Pagina als PDF