Richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

Leeswijzer

In Paragraaf 2 wordt een beschrijving gegeven van het literatuuronderzoek naar beeldbellen in de publieke, eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Deze generieke richtlijnmodule is gebaseerd op de resultaten van het literatuuronderzoek, literatuur die door de werkgroepleden is aangedragen en ‘grijze literatuur’5.
In Paragraaf 3 wordt beschreven voor welke momenten beeldbellen kan worden ingezet en hoe rekening gehouden kan worden met mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte digitale en gezondheidsvaardigheden hebben.
Paragraaf 4 geeft theoretische achtergrondinformatie over online communiceren en het 5-fasen model als voorbeeld van een manier om structuur in het gesprek aan te brengen.
In Paragraaf 5 staan de randvoorwaarden beschreven die aanwezig moeten zijn, en blijven, om beeldbellen in de JGZ mogelijk te maken.
Paragraaf 6 beschrijft de aandachtspunten voor JGZ-organisaties en JGZ-professionals bij beeldbellen in de JGZ.
Paragraaf 7 bevat informatie voor ouders over beeldbellen met de JGZ-professional.
Tot slot bevat Paragraaf 8 enkele handige websites met aanvullende of verdiepende informatie over beeldbellen.

5. Dit zijn bijvoorbeeld rapporten van overheden en kennisinstituten, doctoraalscripties, populairwetenschappelijk werk en handboeken.


Pagina als PDF