Richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

4. Online communicatie

Online communicatie20

De communicatie tijdens het beeldbellen is (deels) anders dan in een ‘gewoon’ gesprek. Naast kennis over de online mogelijkheden en de gebruikte programma’s binnen de organisatie, is het belangrijk om als JGZ-professional te beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot online communicatie en online methodisch handelen. Online communicatie is iets dat, net als gespreksvaardigheden, geoefend en getraind kan worden. 

Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat sommige ouders en jeugdigen ander gedrag kunnen laten zien tijdens een online gesprek: men deelt opvallend veel of gevoelige informatie, men deelt een overvloed aan details of men raakt geremd in de communicatie.

Net zo belangrijk als in face-to-face contacten is het belang van de ‘alliantie’, in dit geval de ‘online alliantie’. Dit is een combinatie van de persoonlijke klik (begrip, empathie) en de overeenstemming over het doel en de aanpak. Dit is een wederkerig proces: zowel de ouder of jeugdige als de professional dragen hieraan bij. Uit onderzoek blijkt dat de online alliantie net zo sterk is als de alliantie in gesprekken21. Professionals kunnen de online alliantie positief beïnvloeden door methodisch te communiceren (bijvoorbeeld via oplossingsgericht werken of motiverende gespreksvoering). 

20. C. Nieuwboer, M. Straver-Kramer, A. Strang (2021). Online opvoedingsondersteuning. In: A. Goudkuil, B. Allessie (reds) Nederlands Leerboek JGZ, pp 380-385.
21. Berger, T. (2017). The therapeutic alliance in internet interventions: A narrative review and suggestions for future research. Psychotherapy Research, 27:5, 511-524.


Pagina als PDF