Richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

Vijf-fasen model

4.1 Vijf fasen model

Zowel in face-to-face gesprekken als in online contacten kan een structurering in 5 fasen helpen. 

Dit model helpt in het aanbrengen van structuur, het verhelderen van het doel van het gesprek en in timemanagement. Voor de JGZ-professional zorgt het model dat alle zinvolle informatie besproken wordt met de ouder of jeugdige, en voor de ouder of jeugdige zorgt dit ervoor dat het een overzichtelijk gesprek blijft en de vragen beantwoord worden. Dit model wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de chat voor Groeigids.nl.

De 5 fasen zijn (zie download figuur 122):

Stap 1. Kennismaking
Een warm welkom. Aandacht besteden aan inhoud en emotie. Het is belangrijk om niet in te vullen, ook al is er weinig informatie. Door middel van een open vraag nodig je de ouder uit om te praten, bijvoorbeeld ‘Wat wil jij bespreken?’. Benoem hierbij ook wat jij als JGZ-professional tijdens het contact aan de orde wilt laten komen.

Stap 2. Verkenning
Vraag verhelderen. Door vragen te stellen wordt de situatie verkend en kan de ouder of jeugdige het verhaal vertellen. Daarbij is het belangrijk om snel tot de kern te komen. Samenvatten en open vragen stellen kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld: ‘Wat vind jij het belangrijkste?’.

Stap 3. Doelstelling
Gespreksdoel vaststellen. Ook in deze fase zijn open vragen essentieel. Hiermee achterhaal je wat de ouder of jeugdige verwacht van het contact, en wat hij/zij zou willen bereiken. Hierdoor kun je samen een realistisch gespreksdoel bepalen.

Stap 4. Plan van aanpak
Gespreksdoel uitwerken. Tijdens een online contact kan dit bijvoorbeeld door samen te brainstormen, voors en tegens op een rij te zetten, te informeren of aan te moedigen om een stap te zetten.

Stap 5. Afronding
Cirkel rond maken. Ga samen met de ouder of jeugdige na of het doel van het contact behaald is. Hiermee kan het gesprek goed afgerond worden. Samen met de ouder of jeugdige wordt het vervolg bepaald.

 

22. C. Nieuwboer, M. Straver-Kramer, A. Strang (2021). Online opvoedingsondersteuning. In: A. Goudkuil, B. Allessie (reds) Nederlands Leerboek JGZ, pp 380-385


Pagina als PDF