Richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

5. Randvoorwaarden beeldbellen

Randvoorwaarden zijn fundamentele aspecten die vooraf aanwezig moeten zijn, en blijven, om beeldbellen in de JGZ mogelijk te maken. 

Naast randvoorwaarden zijn er allerlei andere aspecten die er voor zorgen dat beeldbellen in de JGZ haalbaar en succesvol gaat zijn, en die bijdragen aan een optimale uitvoering van beeldbellen in de JGZ. Deze aspecten worden beschreven in paragraaf 5 ‘Aandachtspunten bij beeldbellen’. De aandachtspunten voor professionals zijn samengevat in een praktijkkaart

Randvoorwaarden

  • Privacy/veiligheid

Zorg dat de gekozen apparatuur, programmatuur en verbinding voldoen aan de veiligheidseisen. De artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) geeft hierover advies in de handreiking ’Videoconsulten23‘ en de richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’24

  • Geschikt apparaat

Een apparaat met camera is noodzakelijk. 

  • Beschikbaarheid beeldbelprogramma

Bij het maken van een passende keuze voor een toepassing dient er gebruikgemaakt te worden van videoconsult software applicaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor de zorg. De artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) geeft hierover advies in de handreiking ’Videoconsulten23‘ en de richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens24.

  • Voldoende snel internet

Een betrouwbare en technisch goede verbinding is essentieel om vertraging en verbroken verbindingen te voorkomen. Soms werkt een bekabelde verbinding beter dan draadloos internet.

23. https://www.knmg.nl/handreiking-videoconsulten/
24. https://www.knmg.nl/richtlijn-omgaan-met-medische-gegevens/


Pagina als PDF