Startpagina richtlijn: Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)

Deze generieke jeugdgezondheidszorg (JGZ) Richtlijnmodule ‘Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg’ is bedoeld voor JGZ-organisaties en professionals werkzaam in de JGZ (zoals jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen) en geeft achtergrondinformatie, tips en adviezen voor beeldbellen in de JGZ. Bij deze module hoort een praktijkkaart met een overzicht van praktische tips en aandachtspunten voor JGZ-professionals rond een contact via beeldbellen.

In de JGZ wordt al langer gebruik gemaakt van zorg op afstand, als aanvulling op en vervanging van een deel van de face-to-face momenten van contact. Zorg op afstand biedt JGZ-professionals een extra mogelijkheid om contact op maat te hebben met ouders en jeugdigen. Het sluit bovendien aan bij de belevingswereld en behoeftes van veel ouders en jeugdigen. Onze maatschappij en leefwereld is tenslotte in toenemende mate digitaal. Voor ouders en jeugdigen is internet een niet weg te denken onderdeel van hun leven. Veel ouders en jeugdigen gaan bij vragen allereerst online op zoek naar informatie en antwoorden. Daarom is het van belang dat de JGZ aansluit bij dit aspect van de leefwereld van ouders en jeugdigen, en ook online aanwezig en beschikbaar is. Op deze wijze krijgt de ouder of jeugdige meer regie op hoe, waar en wanneer er contact is met de JGZ.

DEF Module Beeldbellen JGZ

Praktijkkaart

Ouderfolder U-aanspreekvorm

Ouderfolder je-aanspreekvorm

ZoA-factsheet Adviezen Raad van jongeren NCJ

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Folder 1: Ouderinformatie over beeld bellen in U-aanspreekvorm
Folder 2: Ouderinformatie over beeld bellen in Je-aanspreekvorm

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: J.A. Deurloo, R. van Zoonen (TNO, afdeling Child Health), M. Meijer (NCJ)
Autorisatie: mei 2023 door AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: augustus 2023

Deze module is gefinancierd door ZonMw (projectnummer 516012522)