Startpagina richtlijn: Begeleiding gezin bij overlijden kind (2009)

Begeleiding van een gezin waarvan een kind is overleden is geen dagelijks voorkomende taak voor de JGZ. Echter de impact op het gezin is groot. Het overlijden kan een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van de andere kinderen in het gezin of de kinderen die nog geboren zullen worden. JGZ professionals kunnen vanuit een preventieve invalshoek begeleiding aanbieden.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

De richtlijn geeft handvatten voor begeleiding van ouders in hun zorg naar andere (toekomstige) kinderen in het gezin. De richtlijn is ontwikkeld naar aanleiding van ervaringen van ouders en JGZ-professionals.

Samenvatting

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

 

Implementeren

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Florence
Auteurs: E. van den Akker (TNO) en A. Westmaas (Florence)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: April 2009

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw