Startpagina richtlijn: Hyperbillirubinemie (2008, NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)

Deze NVK-richtlijn geeft aanbevelingen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie gelden voor alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (ongeacht het geboortegewicht). Daarin staan ook aanbevelingen die relevant zijn voor de JGZ.

JGZ en Hyperbillirubinemie als pdf

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: NVK en CBO
Deel-autorisatie van de NCJ-website genoemde onderdelen: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: 2008