Startpagina richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

De JGZ heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van jeugdigen. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan JGZ-professionals om jeugdigen met problemen in de taalontwikkeling en hun ouders te begeleiden.  

In 2023 zijn, naar aanleiding van het project Zorg op Afstand1, aanbevelingen toegevoegd aan deze richtlijn over hoe JGZ-professionals beeldbellen kunnen inzetten op het onderwerp Taalontwikkeling. Publicatie is voor beide in augustus 2023.
Toevoeging zijn te herkennen aan cursieve tekst met de vermelding 'toevoeging 2023'.

1rapport volgt nog

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in een video.

 

 

Samenvattingskaart

Aangepaste JGZ richtlijn Taalontwikkeling, met aanvulling beeldbellen, 2023

Signaleringsoverzicht

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
Auteurs: C.I. Lanting, M.S. de Wolff (TNO, afdeling Child Health), K. Wiefferink, N. Uilenburg (NSDSK)
Autorisatie: juni 2018 inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Oktober 2018

Autorisatie aanpassingen: januari 2023 AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk
door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: augustus 2023

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw (projectnummer 732000303).