Startpagina richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

De JGZ heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van jeugdigen. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan JGZ-professionals om jeugdigen met problemen in de taalontwikkeling en hun ouders te begeleiden.  

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in een video.

 

 

JGZ-richtlijn Taalontwikkeling als pdf

Samenvattingskaart

Signaleringsoverzicht

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Autorisatie: inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Oktober 2018

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw