Implementatie

Richtlijnimplementatie gaat niet vanzelf. Voor landelijke toepassing van richtlijnen zijn structurele implementatieactiviteiten noodzakelijk. Het NCJ ondersteunt JGZ’ers en organisaties bij invoering van JGZ Richtlijnen en stimuleert activiteiten voor borging en monitoring.

Landelijk implementatieplan 2016-2018
(let op: project is verlengd tot en met 2020)

JGZ Richtlijnenspel

Het JGZ Richtlijnenspel biedt professionals de mogelijkheid om wekelijks kennis- en toepassingsvragen over de JGZ Richtlijnen te beantwoorden. Met het spel kunnen professionals laagdrempelig en snel hun kennis over de JGZ Richtlijnen borgen, zonder het gevoel van extra werkdruk of een beoordeling. Daarnaast wordt er feedback verzamelt op vragen in het spel om de richtlijn op termijn te verbeteren of te vernieuwen. Deelnemers over het JGZ Richtlijnenspel:

“Mooie en leuke methode die weinig tijd kost, maar wel veel oplevert. Het is zelfs zo dat ik het jammer vind als er op sommige dagen geen vraag verschijnt!”

“Goed voor je eigen kennis maar ook voor de kwaliteit van zorg.”

“Het nodigt mij uit tot nadenken en doornemen van de richtlijnen en daarmee kan ik mijn kennis vergroten.”

Aanmelden voor het JGZ Richtlijnenspel >

Weet je zelf nog een leuke vraag voor het JGZ Richtlijnenspel? Laat het weten aan NCJ-adviseur Aniek van den Braak via avandenbraak@ncj.nl

Onze speerpunten bij de implementatie

  • Organiseren van activiteiten en stimuleren van co-creatie in het netwerk van implementatiefunctionarissen.
  • Ontwikkelen van implementatietoolkit voor elke JGZ Richtlijn.
  • Verspreidings- en promotieactiviteiten.
  • Ondersteunen bij het borgen en monitoren van gebruik van JGZ Richtlijnen.
  • Ontsluiten van informatie uit JGZ Richtlijnen voor ouders en jongeren.
  • Optimaliseren van de toegankelijkheid van JGZ Richtlijnen.
  • Optimaliseren toepasbaarheid van JGZ Richtlijnen.
  • Scholing, waaronder het beheer van de JGZ Academie

Netwerk implementatiefunctionarissen

In elke JGZ-organisatie zijn één of meerdere professionals ‘implementatiefunctionaris JGZ Richtlijnen’. Zij stimuleren de implementatie in hun eigen organisatie. Het NCJ brengt deze functionarissen samen in een online en offline netwerk en biedt hen implementatietools.

Voor het netwerk ontwikkelden we een Leidraad Implementatie Richtlijnen in de JGZ en een Checklist Implementatieplan Richtlijnen in de JGZ. Dit ondersteunt de deelnemers aan het netwerk bij het maken van een implementatieplan op maat, passend bij de eigen organisatie en de richtlijn. Ook ontwikkelden we een Quickscan Borging. Deze quickscan is een praktisch handvat om de borging van richtlijnen en verbeterpunten betreft de implementatie in kaart te brengen.

E-learningmodules

Bij een aantal richtlijnen is een e-learningmodule, inclusief toets, ontwikkeld. Deze vind je in de JGZ Academie.

Implementatietoolkit

Voor elke JGZ Richtlijn ontwikkelen we een implementatietoolkit. Deze vind je op de startpagina van elke richtlijn. Deze toolkit is één tot twee maanden na publicatie van een nieuwe richtlijn beschikbaar.

Toelichting toolkitmaterialen

PowerPoint
Te gebruiken bij scholing van JGZ-professionals. In de PowerPoint kun je sheets toevoegen of verwijderen om de scholing over de richtlijn op maat te maken.

Factsheet
Bedoeld voor JGZ-management en kan gebruikt worden in gesprek met bijvoorbeeld CJG managers of gemeenten.

Monitoringsvragenlijst
Het is belangrijk om te monitoren en evalueren of een JGZ-richtlijnen wordt gebruikt zoals hij bedoeld is. Voor elke richtlijn is er een korte vragenlijst beschikbaar om uit te zetten onder professionals. Vraag direct een of meer vragenlijsten aan door te mailen naar richtlijn@ncj.nl.

Randvoorwaardelijke implicaties
Welke aanpassingen vereist de invoering van de nieuwe JGZ-richtlijn? Dit document beschrijft bijvoorbeeld de impact op financiën, werkwijze en inrichting van de organisatie.

Materiaal voor ouders en jeugdigen
Waar mogelijk ontwikkelen we informatiemateriaal om ouders en jeugdigen te informeren over de aanbevelingen. Ook staat op de startpagina van veel richtlijnen een overzicht van handige links en/of voorlichtingsmateriaal.

BDS-protocollen richtlijn
Een BDS-protocol van een richtlijn geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) de handelingsaanbevelingen moet registreren voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ). Deze BDS-protocollen kunnen gebruikt worden om een registratieprotocol op maat te maken. Ze staan op onze website onder Informatisering en op de startpagina van elke JGZ-richtlijn.

Deel dit met je netwerk