Richtlijn: Pesten (2014)

7. Effectiviteit van programma’s voor individuele hulp aan gepesten en pesters-Aanbevelingen

Er zijn diverse programma’s in Nederland beschikbaar die een rol kunnen spelen bij hulp aan gepesten en pesters. De meeste interventies zijn primair gericht op het bevorderen van de sociale vaardigheden van leerlingen of gericht op het bevorderen van competent ouderschap. Alhoewel het hier om hulp aan het individu gaat, kan deze hulp worden aangeboden in groepsverband. De programma’s waarvan de effectiviteit hier wordt besproken betreffen:

  • Kanjertraining, Sta Sterk training en Plezier op school, alle drie primair gericht op leerlingen die onder meer problemen met pesten hebben ervaren. 
  • Minder boos en opstandig en Alles Kidzzz, beide gericht op kinderen met externaliserende gedragsproblemen.
  • Triple P, een programma gericht op ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.
  • Parent Management Training Oregon (PMTO), bedoeld voor ouders van kinderen met externaliserend probleemgedrag. 

Genoemde programma’s worden door de Erkenningscommissie Interventies beschouwd als theoretisch goed onderbouwd. Bijgaande tabel laat zien voor welke leeftijdsgroepen de verschillende programma’s zijn bedoeld.

Aanbevelingen

  1. Voor gepeste en pestende kinderen, kinderen met weinig zelfvertrouwen of angstige en sociaal kwetsbare kinderen wordt de Kanjertraining of Sta Sterk training aanbevolen.
  2. Voor gepeste leerlingen en leerlingen die zelf pesten in de overgang van de basisschool naar de middelbare school wordt de cursus Plezier op school aanbevolen.
  3. Voor pestende of agressieve kinderen wordt de cursus Minder boos en opstandig of de training Alles Kidzzz aanbevolen.
  4. Aan ouders van pestende kinderen dient de JGZ opvoedondersteuning via Triple P of PMTO te adviseren. Voor aanvullende informatie over effectieve opvoedhulp kan de richtlijn Opvoedingsondersteuning worden geraadpleegd.
ProgrammaLeeftijdsgroepGericht op
Kanjertraining 4-16 jaar Kinderen die sociaal kwetsbaarder zijn.
Sta Sterk training 8-12 jaar Kinderen die gepest worden en/of minder weerbaar zijn.
Plezier op school 12-13 jaar Kinderen in de overgang naar de middelbare school die gepest worden.
Minder boos en opstandig 8-12 jaar Kinderen met antisociale en agressieve gedragsproblemen.
Alles Kidzzz 9-12 jaar Kinderen met externaliserende gedragsproblemen.
Triple P 0-16 jaar Ouders met behoefte aan opvoedondersteuning.
PMTO 4-12 jaar Ouders met kinderen met gedragsproblemen.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF