Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

10. Duur en follow-up van begeleiding aan gezinnen met een excessief huilende baby-Aanbevelingen

Dit hoofdstuk biedt de kennis over de begeleiding van ouders van een baby die langer dan 3 maanden excessief huilt.

Aanbevelingen

• Als een baby excessief heeft gehuild, besteedt de JGZ op de leeftijd van 6-9 maanden tijdens een regulier consult nogmaals aandacht aan het huilen en is er aandacht voor eventuele regulatieproblemen bij het kind en psychosociale problemen in het gezin. Zorgverleners dienen hierbij alert te zijn op depressieve klachten van ouders (vooral bij kwetsbare groepen).

• Alle baby’s die na de leeftijd van 3 maanden excessief huilen en hun ouders worden actief behandeld/begeleid. De ouders krijgen advies over preventieve maatregelen en de diagnostiek wordt door de jeugdarts en/of een gedragswetenschapper gedaan.

• Gedragswetenschappers kunnen een rol spelen bij het voorkomen van langdurig huilen (> 3 maanden), o.a. door het geven van psycho-educatie, het wegnemen van angst etc. in nauwe samenwerking met de jeugdarts en –verpleegkundige.

 


Pagina als PDF