Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

1. Normale en afwijkende taalontwikkeling

Taalontwikkeling betreft de ontwikkeling van de woordenschat en het klanksysteem van de betreffende taal, van het taalbegrip, het verwerven van inzicht in grammatica en het feitelijk gebruik van taal om bijvoorbeeld contact te maken of gevoelens over te brengen. In dit thema wordt aangegeven wat wordt verstaan onder een normale taalontwikkeling (1.1) en wat onder een afwijkende taalontwikkeling (1.2). Problemen als articulatieproblemen, slissen en stotteren vallen buiten het bestek van deze richtlijn omdat deze problemen te maken hebben met de mondmotoriek en de vloeiendheid van spreken, niet met de taalontwikkeling.

Lees verder over normale taalontwikkeling of over afwijkende taalontwikkeling. 


Pagina als PDF