Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

2. Risico- en beschermende factoren - aanbevelingen

Er zijn verschillende factoren die het risico op het ontwikkelen van een taalachterstand* kunnen beïnvloeden.

Aanbeveling

De JGZ vraagt na en registreert tijdens het eerste contact:

  • of er persistente taal- en/of leerproblemen bij ouder(s), broer(s) en/of zus(sen) zijn of zijn geweest;
  • of er bijzonderheden waren tijdens de zwangerschap van het kind en de geboorte (m.n. prematuriteit, laag geboortegewicht, complicaties bij geboorte);
  • de taal of talen die de ouder(s)/verzorger(s) met het kind spreken en het opleidingsniveau van de ouder(s)/verzorger(s).

* Overal waar in dit thema ‘taalachterstand’ staat, wordt bedoeld: TOS en/of TOA. Zie ook Thema 1.

Bekijk de onderbouwing van dit thema, of ga door naar Thema 3.


Pagina als PDF