Startpagina richtlijn: Pesten (2014)

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest worden en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. De piek van het aantal pestgevallen ligt bij 9-14-jarigen. De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan bijdragen aan een structureel anti-pestbeleid. Ook kan de JGZ pestende kinderen signaleren. Deze JGZ-richtlijn biedt JGZ-professionals handvatten voor voorlichting, preventie en vroege opsporing,, ondersteuning en behandeling én verwijzing en nazorg.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat scholen een structurele anti-pestaanpak hebben. Het NJi kreeg van OCW de opdracht om anti-pest interventies te beoordelen. De resultaten staan in de rapportage Beoordeling anti-pestprogramma’s.

JGZ-richtlijn Pesten als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en CBO
Auteurs: M. Fekkes, H. van Gameren-Oosterom, M. Kamphuis (TNO), K. Rosenbrand, H. de Beer (CBO)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Maart 2014

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw