Startpagina richtlijn: Lengtegroei (2019)

De JGZ heeft een belangrijke rol bij het vroegtijdig opsporen van aandoeningen die invloed kunnen hebben op de lengtegroei. De richtlijn geeft aanbevelingen over het meten en monitoren van de lengtegroei, oorzaken en signalen van een afwijkende lengtegroei en begeleiding door de JGZ.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in een video.

JGZ-richtlijn Lengtegroei als PDF

Beslisschema kleine lengte of trage groei

Beslisschema grote lengte of snelle groei

Beslisschema's gecombineerd

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: R. van Zoonen, E. Vlasblom, P. van Dommelen, C. Lanting, M. Beltman
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland; Tevens geautoriseerd door de NVK
Publicatiedatum: Maart 2019

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw