Richtlijn: Lengtegroei (2019)

Bijlage 1 - formules lengegroei

Deze bijlage is ook te downloaden als PDF.

NB. deze bijlage is onderdeel van de JGZ-richtlijn Lengtegroei en JGZ-richtlijn Ondergewicht.

Er zijn verschillende formules (Lengte-SDS, Target Height (in cm en SDS) om de lengte van een kind te beoordelen. Onderstaand worden deze kort toegelicht en weergegeven. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld toegevoegd voor zowel een te kleine lengte als een te grote lengte.

1.   Lengte-SDS in cm:  

De lengte van een kind kan op elke leeftijd worden omgezet in een SDS met behulp van onderstaande formule. De gemiddelde lengte en SD zijn leeftijd- en geslachtsafhankelijk. De gemiddelde lengte en SD die nodig zijn voor het berekenen van de lengte-SDS staan weergegeven in tabel 3 in deze bijlage.

                          (Lengte van het kind (cm) - gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht (cm))

                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           SD voor leeftijd en geslacht

2.   Target Height

Target Height in cm

Op basis van de lengte van de ouders kan de JGZ-professional de Target Height van een kind berekenen. Dit is de lengte die het kind waarschijnlijk zal bereiken. Hierbij wordt de lengte van het kind niet meegenomen.

Tabel 1: Formules Target Height in cm

Nederlands Nederlandse kinderen van Marokkaanse afkomst Nederlandse kinderen van Turkse afkomst Nederlandse kinderen van Hindostaanse afkomst
Jongens 44,5 + 0,376 x lengte vader (cm) + 0,411 x lengte moeder (cm) 22,4 + 0,439 × lengte vader (cm) + 0,508 x lengte moeder (cm) 29,6 + 0,441× lengte vader (cm) + 0,465 × lengte moeder (cm) 43,6 + 0,366 × lengte vader (cm)+ 0,431 × lengte moeder (cm)
Meisjes 47,1 + 0,334 x lengte vader (cm)  + 0,364 x lengte moeder (cm) 32,1+0,370 × lengte vader (cm) + 0,429 x lengte moeder (cm) 32,8+0,389 × lengte vader (cm) + 0,410 x lengte moeder (cm) 49,4 + 0,308 × lengte vader (cm)+ 0,364 × lengte moeder (cm)

Indien lengte van de vader niet bekend is, kan de volgende formule gebruikt worden voor kinderen van Nederlandse afkomst:

  • Jongens:    99,9 + 0,492 × lengte van moeder (cm)
  • Meisjes:     96,3 + 0,436 x lengte van moeder (cm)

Target Height in SDS

Voor opsporing van aandoeningen wordt ook wel de Target Height Standaard Deviatie Score (TH-SDS) gebruikt. De TH-SDS wordt als volgt berekend:

Tabel 2: Formules Target Height in SDS

Nederlands Nederlandse kinderen van Marokkaanse afkomst Nederlandse kinderen van Turkse afkomst Nederlandse kinderen van Hindostaande afkomst
Jongens (TH jongen (cm) – 183,8 cm) / 7,1 cm (TH jongen (cm)−177,2 cm) / 7,7 cm (TH jongen (cm) – 176,8 cm) / 6,8 cm (TH jongen (cm)−174,3 cm)/7,0 cm
Meisjes (TH meisje (cm) – 170,7 cm) / 6,3 cm (TH meisje (cm) −162,8 cm) / 6,5 cm (TH meisje (cm) −162,6 cm) / 6,0 cm (TH meisje (cm)−159,6 cm)/5,9 cm

95% Target Height Range

Niet ieder kind bereikt precies de Target Height. De meeste kinderen zitten er iets boven of onder. De meeste (gezonde) kinderen (95%) zitten, als ze zijn uitgegroeid, in een gebied van 1,6 SDS rondom de streeflengte. Dit gebied rondom de streeflengte wordt Target Height Range gebied genoemd en is als volgt te berekenen:

Nederlands en Nederlandse kinderen van Turkse afkomst:

  • 95% Target Height range voor jongens:  [TH – 11 cm, TH + 11 cm]
  • 95% Target Height range voor meisjes: [TH – 10 cm, TH + 10 cm]

Nederlandse kinderen van Marokkaanse afkomst:

  • 95% Target Height range voor jongens:  [TH – 12 cm, TH + 12 cm]
  • 95% Target Height range voor meisjes: [TH – 10 cm, TH + 10 cm]

Nederlandse kinderen van Hindoestaanse afkomst:

  • 95% Target Height range voor jongens:  [TH – 11 cm, TH + 11 cm]
  • 95% Target Height range voor meisjes: [TH – 9 cm, TH + 9 cm]

Gemiddelde lengte en SD van Nederlandse kinderen en van Nederlandse kinderen met Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst

De tabel van gemiddelden en standaarddeviaties (SD) is in te zien in de PDF versie van deze bijlage, net als een aantal rekenvoorbeelden. 


Pagina als PDF