Richtlijn: Ouder-kindrelatie (2021)

Samenwerken - Aanbevelingen

Om te kunnen komen tot goede samenwerking en afstemming is het van belang dat JGZ professionals op de hoogte zijn van de taken en rollen van andere professionals en organisaties rond het thema ouder-kindrelatie.

Aanbevelingen

1. JGZ professionals zetten zich in voor een goede samenwerking met ketenpartners in (onder andere) geboortezorg, kinderopvang en onderwijs rond het thema ouder-kindrelatie. Er is sprake van een goede samenwerking (NCJ, 2016) wanneer:
  • je als professional zorgt voor goede bereikbaarheid
  • er concrete afspraken zijn gemaakt over doorverwijzen, terugkoppeling, gegevensuitwisseling en bereikbaarheid
  • je als professional regelmatig overlegt met de samenwerkingspartner, ook over de samenwerking
2. Uitwisseling van informatie en gegevens gebeurt binnen de wettelijke kaders voor gegevensuitwisseling en privacy.

Pagina als PDF