Startpagina richtlijn: Ouder-kindrelatie (2021)

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals verkeren bij uitstek in de positie om de ouder-kindrelatie vroegtijdig ter sprake te brengen, mogelijke verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen in hun ouderrol.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in onderstaande video.

JGZ richtlijn ouder-kind relatie_definitief.pdf

Samenvattingskaart ouder-kindrelatie.pdf

Training voor professionals

 

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M.de Wolff en C. Lanting
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA; randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Maart 2021

De ontwikkeling van deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw.