Startpagina richtlijn: Zindelijkheid van urine en feces (2011)

De JGZ kan voorlichting geven over zindelijkheid aan ouders en kinderen en zindelijkheidsproblemen signaleren en begeleiden. Doel van deze richtlijn is het uniform, tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen met zindelijkheidsproblemen door de JGZ. Ook kan de JGZ een rol spelen in de voorlichting aan de omgeving van het kind, zoals school en kinderopvang.

JGZ Richtlijn Zindelijkheid.pdf

Samenvatting

Stroomdiagrammen

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M. Kamphuis, J. Deurloo, M. Beltman (TNO), F. van Leerdam, A. Bulk-Bunschoten (VUmc), C. Wierenga-van der Hoeven (GGD Gooi en Vechtstreek)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: November 2011

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw