Startpagina richtlijn: Hartafwijkingen (2017)

Deze richtlijn bestaat uit delen van de richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen uit 2005. Er wordt ingegaan op de werking van het hart, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen. Specifieke onderwerpen die in de richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.

JGZ Richtlijn Hartafwijkingen in PDF.pdf

Beslisschema

Training voor professionals

Informatie voor ouders

Bijlage 1 van deze richtlijn is een uitgebreid overzicht van boeken en websites rondom hartafwijkingen.

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: J. Deurloo, N. Heerdink
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door GGD GHOR Nederland en ActiZ
Publicatiedatum: Januari 2017

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw