Richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

7. Samenwerken en doorverwijzen bij slaapproblemen

Een groot aantal zorgverleners en instanties heeft een taak bij het voorkomen, signaleren en behandelen van slaapproblemen en stoornissen. Hieronder wordt de taak van de JGZ geschetst en de taak van andere zorgverleners en instanties. Ook worden er aanbevelingen gedaan wat betreft de samenwerking daarin.

Aanbevelingen

  • Het verdient aanbeveling kinderen en hun ouders door te verwijzen naar de huisarts, een kinderarts of een andere specialist in het ziekenhuis, of naar een specialist in een slaap-waak centrum indien:

a) de oorzaak van het slaapprobleem van medische aard lijkt (zie Thema 5.)
b) de oorzaak van het slaapprobleem onduidelijk is, na een gedegen anamnese (zie Bijlage 1.)
c) een gedragsmatige aanpak (zie Thema 6.) door de JGZ professional niet effectief is
d) er sprake is van complexe problematiek waarbij de behandeling door meerdere specialisten (zoals pedagoog, GZ-psycholoog, psychiater) gewenst is, bijvoorbeeld als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis, gedragsprobleem, of medische/psychiatrische aandoeningen of psycho-sociale problematiek bij ouders.

  • Het verdient aanbeveling in een gezin met een kind met slaapproblemen, waar meer zorgverleners betrokken zijn, de coördinatie in handen te geven van één professional (bijv. vanuit de JGZ,  een VTO-Vroeghulp team, de huisarts, een Centrum voor Jeugd en Gezin of vanuit een sociaal wijkteam indien dat de aangewezen weg is), om langs elkaar heen werken te voorkomen, en daar afspraken over vast te leggen. 
  • Het verdient aanbeveling contact te houden met het gezin ook nadat ondersteuning op gang gekomen of afgerond is, en af te spreken wie dit met welke frequentie gaat doen.
  • Het verdient aanbeveling dat JGZ organisaties op de hoogte zijn van welke deskundigen er op het gebied van slaap werkzaam zijn in de regio, zoals somnologen, pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, slaapoefentherapeuten, kinderartsen en kinderpsychiaters met als aandachtsgebied slaapproblemen. 
  • Het verdient aanbeveling dat JGZ organisaties afspraken maken met een slaap-waakcentrum. Slaap-waakcentra kunnen telefonisch beschikbaar zijn voor JGZ professionals met vragen over behandeling van slaapproblemen, bijvoorbeeld d.m.v. een telefonisch spreekuur.

Pagina als PDF