Startpagina richtlijn: Depressie (2016)

Depressieve gevoelens komen veel voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl 

Wanneer je als JGZ-professional kennis hebt van (signalen van) depressieve gevoelens, de risicofactoren voor het ontstaan en het verloop kan je hierop alert zijn en verergering voorkomen. De richtlijn is een leidraad om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Het biedt handvatten voor voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek.

JGZ-richtlijn Depressie als pdf

Stroomdiagram RL Depressie.pdf

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut
Auteurs: M. Oud, R. van der Zanden, I. Cronenberg, H. Sinnema
Redactie: K. Harmsen
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: December 2016

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw