Startpagina richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Deze JGZ-richtlijn biedt JGZ-professionals kennis en vaardigheden om gezond slaapgedrag te stimuleren en slaapproblemen te voorkomen of te verminderen. Het bevat adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus, waar JGZ-professionals en hun cliënten mee uit de voeten kunnen.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl

JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen als pdf

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: E. Vlasblom, B. van Sleuwen, M. L’Hoir en M. Beltman
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Februari 2017

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw