Startpagina richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Deze JGZ-richtlijn biedt JGZ-professionals kennis en vaardigheden om gezond slaapgedrag te stimuleren en slaapproblemen te voorkomen of te verminderen. Het bevat adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus, waar JGZ-professionals en hun cliënten mee uit de voeten kunnen.

JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen als pdf

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: E. Vlasblom, B. van Sleuwen, M. L’Hoir en M. Beltman
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Februari 2017

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw