Richtlijn: Niet scrotale testis (NST) (2012, multidisciplinair)

Verantwoording

Belangenverstrengeling

De leden van de expertgroep hebben verklaard in de laatste vijf jaar (tot op heden) geen inhoudelijke relatie of bemoeienis te hebben gehad met bedrijven of organisaties die op enigerlei wijze zijn verbonden aan het onderwerp van de onderhavige ‘Multidisciplinaire Richtlijn signalering van en verwijzing bij een niet-scrotale testis’, waardoor een belangenconflict zou kunnen ontstaan met de werkzaamheden in de expertgroep.


Pagina als PDF