Startpagina richtlijn: Niet scrotale testis (NST) (2012, multidisciplinair)

De JGZ speelt een belangrijke rol bij een goede signalering, registratie en diagnostiek bij niet-scrotale testis (NST). Waar nodig wordt verwezen naar de kinderchirurg/-uroloog voor nader onderzoek en eventuele operatieve behandeling.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

Richtlijn NST als pdf

Beslissingsanalyse

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M. Kamphuis, F. H. Pierik, H. B. M. van Gameren-Oosterom, M. E. van den Akker-van Marle
Autorisatie voor de JGZ: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland.
Tevens autorisatie door: NVK (Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde), NVU (Nederlandse Vereniging Urologie), NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde), NVKC (Nederlandse Vereniging Kinderchirurgie)
Publicatie: December 2012

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw.