Startpagina richtlijn: Overgewicht (2012)

Overgewicht manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. Als JGZ-professional kun je (ouders van) kinderen met een lichte mate van overgewicht ondersteunen bij de omslag naar gezond gedrag en waar nodig motiveren tot het zoeken van hulp.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

JGZ-richtlijn Overgewicht als pdf

Overzichtskaart

Samenvatting Richtlijn Overgewicht

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO, VUmc en CBO
Auteurs: J. Kist-van Holthe, M. Beltman, A. Bulk-Bunschoten, M. L’Hoir, T. Kuijpers,  F. Pijpers, C. Renders, E. Timmermans-Leenders, D. Blok, M. van de Veer, R. HiraSing
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Mei 2012

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw