Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

1. Normale en afwijkende motorische ontwikkeling, vroege opsporing en signalering

Het doel van dit hoofdstuk is om de JGZ de meest relevante informatie te geven over normale en afwijkende motorische ontwikkeling, en over de vroege opsporing en signalering van motorische ontwikkelingsproblemen. De kennis van de JGZ moet daarmee toereikend zijn om motorische ontwikkelingsproblemen te kunnen signaleren. Ook zijn betrouwbaarheid, validiteit en de praktische toepassing van de signaleringsinstrumenten van belang.

Daarom gaan we in dit hoofdstuk in op:

  • Het normale en abnormale patroon bij het behalen van mijlpalen;
  • De oorzaken en risicofactoren voor een afwijkende motorische ontwikkeling;
  • Meetinstrumenten om deze ontwikkeling te meten en over de tijd te volgen;
  • De vraag waaruit een oriënterend neurologisch JGZ-onderzoek dient te bestaan.

Pagina als PDF