Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

2. Voorlichting, advies en begeleiding door de JGZ

Het doel van dit hoofdstuk is om te beschrijven welke adviezen gegeven kunnen worden door de JGZ aan ouders, aan scholen, kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang en gemeenten om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te verbeteren. 


Pagina als PDF