Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

Gebruikte afkortingen

ADHD = Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AIMS = Alberta Infant Motor Scale

APGAR = Appearance (kleur), Pulse (hartslag), Grimace (reactie op prikkels), Activity (spiertonus) en Respiration (ademhaling)

ASQ = Ages and Stages Questionnaire

ASS = Autisme Spectrum Stoornis

ATNR = Asymmetrische tonische nekreflex

Bayley-III-NL = Bayley Scale of Infant and Toddler Development – Third edition (Dutch version)

BFMT = Baecke-Fassaert Motoriektest

BOTMP = Bruininks-Oseretsky-Test of Motor Proficiency

CMSP = Children’s Activity and Movement in Preschool Study Motor Skills Protocol

CP = Cerebrale Parese

CVO = Coordinatie Vragenlijst voor Ouders (nederlandse vertaling van de DCDQ)

DCD = Developmental Coordination Disorder

DCDQ = Developmental Coordination Disorder Questionnaire

DSM = Diagnostic Statistical Manual

EACD = European Academy of Childhood Disability

EB = Evidence- based

FSHD = Facioscapulohumerale spierdystrofie

GA = Gestational Age

GM(‘s) = General Movement(s)

GMO = Groninger Motoriek Observatie Schaal

GMRS = Gross Motor Rating Scale

HINT = Harris Infant Neuromotor Test 

HMSN = Hereditaire Motorische en sSensorische nNeuropathie

IB’er = Interne Begeleider

IMMQ = Infant Motor Motivation Questionnaire

IMP = Infant Motor Profile

JGZ = Jeugdgezondheidszorg

KFT = Kinderfysiotherapeut

KNMG = Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LEFF = Lifestyle, Energy, Fun & Friends

LGD = Limb-girdle spierdystrofie

LPK = Landelijk Professioneel Kader

M-ABC = Movement Assessment Battery for Children

MET = Metabolic Equivalent of Taks

MGRS = Multicentre Growth Reference Study

MMT = Maastrichtse Motoriek Test

MOQ-T = Motor Observation Questionnaire for Teachers (Engelse versie van de GMO)

MRT = Motor Remedial Teacher

NAH = Niet-aangeboren hersenletsel

NGST = Neurale Groep Selectie Theorie

NICU = Neonatale Intensive Care Unit

NMA = Neuromusculaire aandoening

NNGB = Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NPV = Negative Predictive Value

NVK = Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

PB = Practice-based

PCB = Polychloorbifenylen

PCDI = Preschool Child Development Inventory 

PDMS-2 = Peabody Developmental Motor Scales-2

PGMQ = Preschooler Gross Motor Quality Scale

PPV = Positive Predictive Value

RCT = Randomized Control Trial

School AMPS = School version of the Assessment of Motor and Process skills

SDQ = Strengths and Difficulties Questionnaire

SGA = Small for Gestational Age

SMA = Spinale Musculaire Atrofie

TIMPSI = Test of Infant Motor Performance Screening Items

TINE = Touwen Infant Neurological Examination

TNO = Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

ToP programma = Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders

VRA = Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen

VWO = Van Wiechenonderzoek

VWS = Van Wiechenschema

WHO = World Health Organisation

WRITIC = Writing Readiness Inventory Tool in Context

ZNA = Zurich Neuromotor Assessment


Pagina als PDF