Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

4. De ICF-CY

De International Classification of Functioning, Disability and Health for Childrend and Youth, ICF-CY, is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het bio-psychosociaal model van het menselijk functioneren concretiseert. Het systeem biedt een begrippenkader vanuit drie onderling verbonden perspectieven:

  • Het perspectief van het menselijke organisme (functies, anatomische eigenschappen),
  • Dat van het menselijke handelen (activiteiten)
  • Dat van deelname aan het maatschappelijke leven (participatie).

Bovendien biedt de ICF-FY de mogelijkheid om persoonlijke en externe factoren die het functioneren van een persoon mee beïnvloeden, in de beschrijving op te nemen. De ICF-CY is een classificatie in neutrale termen. Elke component kan zowel in positieve als in negatieve zin worden gebruikt13,39.


Pagina als PDF