Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

8. Criteria Wilson en Jungner

De 10 criteria hebben betrekking op de ziekte en op de screeningsprocedure186:

1. Voorwaarden ten aanzien van ziekte

  • De ziekte in kwestie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem;
  • Het natuurlijk beloop van de ziekte is bekend;
  • Er bestaat een algemeen aanvaarde behandelwijze;
  • Er is sprake van een herkenbare presymptomatische fase, die zich effectiever laat beïnvloeden dan de symptomatische fase van de ziekte;
  • Voorzieningen voor het stellen van de diagnose en voor de behandeling zijn aanwezig.

2. Voorwaarden ten aanzien van de screeningsprocedure

  • De voor de screening gebruikte methode is effectief;
  • De procedure is acceptabel voor de te screenen populatie;
  • Het is duidelijk wie behandeld moet worden;
  • De procedure is efficiënt gezien de te maken kosten;
  • De aangeboden voorziening is structureel.

Pagina als PDF