Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

13. Overzichtsformulier 4-vaardigheden scan

Overzichtsformulier motorische vaardigheden 4-vaardigheden scan

Voor elke vaardigheid wordt een ontwikkelingslijn aangegeven. Zo loopt bij de vaardigheidslijn ’Stuiten’ de lijn van ’het hooghouden van een ballon’ (indicatie groep 1) tot het ’dribbelen in tempo in een 8-baan’ (indicatie groep 8 en de brugklas). Elke vaardigheidslijn is gekoppeld aan niveaus en indien gewenst aan genormeerde leeftijdsindicaties; Voor elke vaardigheid zijn observatiecriteria aangegeven; Voor elke vaardigheid worden tips gegeven om efficiënt te observeren. Per vaardigheidslijn wordt in ieder geval beschreven: de situatie waarin geobserveerd wordt; de opdracht; de beoordeling aan de hand van niveaus en uitvoering; tips voor een effectieve observatie en registratie.


Pagina als PDF