Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

15. Coördinatie Vragenlijst voor Ouders

De Development Coordination Questionnaire (DCD-Q) heet in het Nederlands Coördinatie Vragenlijst voor Ouders(CVO). De CVO is ontwikkeld om kinderen die motorisch onhandig zijn en kinderen die een verhoogd risico hebben op Developmental Coordination Disorder (DCD) te identificeren aan de hand van een vragenlijst. Het meetinstrument is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 15;6 jaar.

De vragenlijst bevat 15 items (grove, fijne motoriek en schrijven) die door ouders worden ingevuld. Alle items worden gescoord op een schaal van 1 (‘deze omschrijving klopt helemaal niet voor mijn kind’) tot 5 (‘deze omschrijving klopt helemaal voor mijn kind’). De eindscore wordt bepaald door de scores van alle items bij elkaar op te tellen.
De CVO is gevalideerd voor de algemene populatie en geselecteerde populatie. De psychometrische eigenschappen van de CVO bij de geselecteerde populatie zijn goed. Bij gebruik in een algemene populatie is de sensitiviteit en specificiteit onvoldoende gebleken en daarom wordt geadviseerd de CVO alleen bij een geselecteerde populatie te gebruiken. Er zijn geen aparte normeringen voor jongens en meisjes, wel voor kinderen 5 tot 7;11 jaar, voor kinderen van 8 tot 9;11 jaar en voor kinderen van 10 tot 15;6 jaar. Samen met de GMO wordt de CVO gebruikt bij de diagnostiek van DCD. De diagnose DCD mag nooit op basis van alleen de GMO en CVO worden gesteld, maar alleen als voldaan is aan alle daarvoor gestelde criteria.


Pagina als PDF