Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

17. Beweegrichtlijn

Voor jeugdigen (4-18 jaar) geeft de Beweegrichtlijn aan: dagelijks (zomer en winter) minimaal één uur tenminste matig intensieve lichamelijk activiteit van 5 MET (Metabolic Equivalent of Task) tot 8 MET (bijvoorbeeld hardlopen 8 km/uur), waarbij minimaal drie keer per week kracht-, lenigheid- en coördinatieoefeningen voor het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid230,241. Zie ook de website van het Voedingscentrum, waar concrete activiteiten met bijbehorende MET-waarden worden gegeven voor kinderen vanaf vier jaar.
 
In 2009 was het percentage inactieve (dat wil zeggen minder dan twee dagen per week ten minste 60 minuten matig actief) 4-17 jarigen 13,6%230. Inactiviteit neemt toe met de leeftijd: 9,3% van de 4-11 jarigen en 19,0% van de 12-17 jarigen voldoet niet aan de norm. Meisjes zijn vaker inactief dan jongens (17,1% vs. 13,3% inactieven). Ook niet-sporters zijn een risicogroep voor inactiviteit230. Een kanttekening bij dit onderzoek is de gehanteerde definitie van een sporter: iemand die ten minste één keer heeft gesport in de afgelopen 12 maanden.
 
In 2009 besteedden in Nederland kinderen van 4 tot 11 jaar op weekdagen buiten schooltijd gemiddeld rond de twee uur per dag aan zittende en liggende activiteiten waarvoor weinig energie (≤1,5 METS) nodig is. Dit wordt sedentair gedrag genoemd. Bij adolescenten (12-17 jaar) ligt het gemiddelde aantal uren sedentair gedrag na schooltijd net boven de drie uur per dag230. Vanuit het oogpunt van behoud van gezondheid en een gezond gewicht wordt voor kinderen en jongeren geadviseerd sedentair gedrag zo veel mogelijk te beperken en bewegen te stimuleren. Voor kinderen tot twee jaar wordt daarom het gebruiken van een computer/tablet en tv/dvd kijken ontraden163. Aan ouders van kinderen van 2-4 jaar wordt geadviseerd om hun kinderen niet meer dan één uur per dag een computer/tablet te laten gebruiken en/of tv/dvd te laten kijken.


Pagina als PDF