Startpagina richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

De richtlijn ‘Motorische Ontwikkeling’ biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling is een landelijk uniforme werkwijze tot stand te brengen die effectief en efficiënt is ten aanzien van monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. De richtlijn is wetenschappelijk onderbouwd en is praktisch bruikbaar binnen de JGZ.

JGZ Richtlijn Motorische ontwikkeling als.pdf

Stroomschema's 0-5 jaar en 5-6 jaar.pdf

Stroomschema 0-5 jaar links naar website

Stroomschema 5-6 jaar links naar website

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders rondom Motorische Ontwikkeling is beschikbaar via GroeiGids.nl:

Kubus/flyer voor ouders met weetjes over bewegen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Projectgroep en werkgroep JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling
Auteurs: M.L.A. de Kroon, J. de Best, S. te Wierike, C. Lanting
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: november 2019

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw