Startpagina richtlijn: Angst (2016)

Angst hoort bij een normale ontwikkeling, het is een basisemotie en is dus niet per se een psychisch probleem. Een angststoornis is daarentegen een van de meest voorkomende psychische problemen onder jeugdigen. De JGZ heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl

Een angststoornis komt voor bij 2,5% van de kinderen van 2 en 3 jaar en loopt op tot 12% bij jeugdigen van 18 tot 24 jaar. Als JGZ-professional moet je onderscheid kunnen maken tussen normale angst, problematische angst en een angststoornis. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken.

JGZ-richtlijn Angst als pdf

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

  • Bibbers.nl, informatie, filmpjes, spelletjes en tips. Voor kinderen van 6 tot 13 jaar.
  • PratenOnline, online chatten met een professional. Voor jongeren van 12 tot 23 jaar.
  • Mindyoung.nl, informatie en chatfuncties over psychische problemen voor jongeren.
  • Mentaalvitaal (Trimbos): informatie over angst
  • Hulplijn Mentaalvitaal

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 

 

 

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut
Auteurs: L. Bolier, P. Speetjens, D. Volker, H. Sinnema
Redactie: K. Harmsen
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Augustus 2016

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw