Startpagina richtlijn: Opsporen oogafwijkingen (2019)

De JGZ signaleert door systematisch onderzoek vroegtijdig afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen, met als doel om slechtziendheid te voorkomen en gezondheidswinst te halen. Deze richtlijn is een vervanging van de richtlijn ‘Opsporing Visuele stoornissen 0-19 jaar’ uit 2010 en beschrijft het hele opsporingsprogramma voor oogafwijkingen voor jeugdigen van 0-18 jaar.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in een video.

 Deze richtlijn is een vervanging van de richtlijn ‘Opsporing Visuele stoornissen 0-19 jaar’ uit 2010.

JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen als PDF

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum Leiden, TNO
Auteurs: H. Raat, N. Schalij-Delfos, H. Simonsz, C. Lanting, F. Sloot, A. Sami en S. van den Toren
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: juni 2019

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw

 

Vragen over opsporen oogafwijkingen? Mail dan voormalig lid van de adviescommissie ‘Vroegtijdige Opsporing Visuele Stoornissen’: Trijntje Sjoerdsma via tsjoerdsma@gmail.com