Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

16. Meerlingen

Inleiding

De verzorging van een meerling betekent een extra belasting in vergelijking met de verzorging van één kind. Daarom is extra aandacht nodig voor goede begeleiding bij borstvoeding.

Advisering

  • Wijs de zwangere vrouw op informatie over borstvoeding bij meerlingen van borstvoedingorganisatie La Leche League (LLL) en de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN).
  • Geef uitleg over het op gang brengen van de melkproductie en het belang van goed en veelvuldig aanleggen van de baby’s.
  • Begeleid de moeder met kolven, wanneer de moeder na de geboorte gescheiden wordt van één of meer van haar kinderen, of wanneer één of meer van haar kinderen nog geen efficiënt drinkgedrag laat zien.
  • Consulteer de lactatiekundige voor extra begeleiding of tips.

Overige overwegingen bij de advisering

De website van de NVOM (Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen) biedt praktische tips en algemene informatie over meerlingen. Als de baby’s te vroeg geboren worden, bestaat de kans dat ze nog niet sterk genoeg zijn om direct aan de borst te drinken. Dan is het noodzakelijk dat de moeder in de eerste weken haar melk voor de baby’s kolft.

Lees verder voor de onderbouwing


Pagina als PDF