Startpagina richtlijn: Huidafwijkingen (2012)

Huidafwijkingen staan hoog in de ranglijst van meestvoorkomende nieuwe diagnosen die de huisarts bij kinderen stelt. Gezien de grote impact (denk aan pijn, jeuk, verminderde groei, pesten, slaapproblemen) van een huidafwijking zijn preventie, voorlichting, signalering, diagnose, begeleiding en behandeling van groot belang.

NB: in 2023 is een kleine wijziging aangebracht in de richtlijn. Zie daarvoor het onderin gekoppelde document 'Kleine aanpassingen in de JGZ richtlijn Huidafwijkingen - 2023'

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

Door het bestaan van veel vrij verkrijgbare zelfzorgmedicatie komen hier vragen over. De JGZ kan bij al deze aspecten een belangrijke taak vervullen, waarbij een landelijke uniforme evidence-based richtlijn cruciaal is.

Overzichtskaart

JGZ Richtlijn Huidafwijkingen (aanpassing 2023)

Kleine aanpassingen in de JGZ richtlijn Huidafwijkingen - 2023

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M. Kamphuis, E. Coenen, J. Deurloo, P. Dirven- Meijer, H. van Gameren, L. Nawijn, C. van Hees, H. van Os, S. Pasmans, D. Roesink, J. Rutten, C. Wensing, W. Zijlstra
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Juli 2012

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw