Startpagina richtlijn: Huidafwijkingen (2012)

Huidafwijkingen staan hoog in de ranglijst van meestvoorkomende nieuwe diagnosen die de huisarts bij kinderen stelt. Gezien de grote impact (denk aan pijn, jeuk, verminderde groei, pesten, slaapproblemen) van een huidafwijking zijn preventie, voorlichting, signalering, diagnose, begeleiding en behandeling van groot belang.

Door het bestaan van veel vrij verkrijgbare zelfzorgmedicatie komen hier vragen over. De JGZ kan bij al deze aspecten een belangrijke taak vervullen, waarbij een landelijke uniforme evidence-based richtlijn cruciaal is.

Overzichtskaart

JGZ Richtlijn Huidafwijkingen (aanpassing 2023)

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M. Kamphuis, E. Coenen, J. Deurloo, P. Dirven- Meijer, H. van Gameren, L. Nawijn, C. van Hees, H. van Os, S. Pasmans, D. Roesink, J. Rutten, C. Wensing, W. Zijlstra
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Juli 2012

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw